Widget left

Add widget content here

Widget right

Add widget content here

Kontakt

„Scan-Motopol” S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Gliwicka 152, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000110328,

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

 Kapitał zakładowy: 750 000,00 zł.          NIP: 634-19-24-731     Regon: 273274651

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko *

Email *

Telefon *

Treść wiadomości

Producent

SCAN – MOTOPOL S.A.
ul. Gliwicka 152
40-859 Katowice
tel. 32 258 10 29
e-mail: biuro@chocodami.pl

Lokalizacja

star Copyright 2017 Chocodami star